Tábor 2018

Letní tábor 2018

Na této stránce naleznete aktuální informace o letním táboře 2018.

 Aktuality
 datum  Informace
 17. 5. 2018  Aktualizované informace o letošním táboře

logo_color

Vážení rodiče,
přinášíme vám základní informace o letním táboře oddílu Perseus v roce 2018.

Kdy a kam? Letos v létě se vydáme na stálý stanový tábor do Dolánek u Osečné. Tábor se koná v termínu od 4. srpna do 18. srpna 2018. Na táboře budeme ubytováni ve stanech.

Co se bude dít? Na táboře vyvrcholí celoroční hra indiáni. Kromě her a jiných zábav se budou děti podílet i na běžném táborovém životě (vaření, příprava dřeva, noční hlídky apod.). Během tábora podnikneme i několik výletů do okolí.

Přihlášky: Přílohou tohoto dopisu je přihláška na tábor. Vyplněnou přihlášku doručte vedoucím nejpozději do 20. května 2018.TVP_8308_2 Na začátku července vám doručíme podrobné informace o odjezdu, návratu a o vybavení na tábor.

Cena tábora je 3 200,- Kč. V této ceně je zahrnuta strava na táboře (5 x denně), ubytování, cesta na tábor (a zpět) i přesuny v místě tábora a vstupné na turistické zajímavosti. Platbu je třeba provést do 30. června 2018 a to buď hotově vedoucím, nebo na náš účet číslo 166498515/0300 ČSOB Liberec. Váš variabilní symbol najdete na přihlášce. Na jakékoli dotazy ohledně tábora vám rádi odpovědí:
– Robert Kopecký – Rolf (hlavní vedoucí tábora) 608 265 598
– Petra Kopecká – Ťuťu (hospodářka) 775 033 536

Pavel Košek – Bráška
vedoucí Pionýrské skupiny Perseus

Aktuální dokumenty ke stažení:

Dopis k táboru – s časy odjezdů, příjezdů, adresou pro poštu a pod.

Doporučená výbava –

přihláška 2018 – potvrzení o bezinfekčnosti (pdf)

bezinfekčnost – potvrzení o bezinfekčnosti (pdf)

posudek lékaře– posudek lékaře (pdf)
doplňující údaje účastníka (.rtf pro Word)

Dopis k táboru (.doc pro Word)

Perseus_Pionyr_plachta_1200x750mm.indd