Sponzoři

Podpora naší činnosti

Činnost oddílů zajišťujeme především díky úsilí vedoucích, kteří tuto práci vykonávají ve svém volném čase a zdarma. Mnoho akcí by však nebylo možné realizovat bez finanční pomoci. Právě proto přivítáme jakoukoliv podporu ze strany firem, podnikatelů i zaměstnanců, která nám pomáhá zabezpečit program pro děti.

Kdo nás podporuje V současné době nám pomáhají následující subjekty:
Město Chrastava – dotace, granty
Jan Pospíšil – finanční dar                                                                                                                        – Karolína Kostínková z lesní školky VENKUfinanční dar
TEMATEX, s.r.o. – finanční dar
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – dotace, granty

Jak nás můžete podpořit vy? Pokud se rozhodnete podpořit darem naši činnost, kontaktujte nás, prosím. Dohodneme náležitosti daru, jako jsou výše a forma daru, účel využití v souladu s naším posláním a připravíme k podpisu darovací smlouvu.

V případě darování můžete dar použít jako odečitatelnou položku snižující základ daně z příjmů.
Dárce, fyzická osoba, může použít odečitatelnou položku, pokud celková hodnota darů v daném roce je větší než 2 % základu daně poplatníka nebo činí alespoň 1000 Kč. Od základu daně lze však odečíst nejvýše 10 % hodnoty základu daně.
Dárce právnická osoba má nárok na odečitatelnou položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit alespoň 2000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 5 % základu daně.