Oddílové zvyky

Jaký je rozdíl mezi ZVYKLOSTÍ a NEPSANÝM ZÁKONEM?
V našem oddíle máme několik zvyklostí a nepsaných zákonů, které zpestřují a prohlubují naši činnost a udržují pořádek a správný chod oddílu.

ZVYKLOST
… je nějaká naše činnost, kterou děláme ze zvyku a nebo z tradice, než z nějaké praktické nutnosti. Snažíme se tuto zvyklost dodržovat, neustupovat od ní, a to jen proto, že jsme ji tak dělali od pradávna. Nic se však nestane, když se zvyklost nedodrží.

NEPSANÝ ZÁKON
… je ustanovení, pravidlo, mající za účel zabezpečit, upevnit či ukáznit normální chod oddílového života. Bez pravidel to prostě nejde. Nedodržíme-li nepsaný zákon, může se stát neštěstí, nehoda a může jít i o život. Nepsaný zákon se prostě musí dodržovat. Nepsané zákony máme ne proto, že jsme to či ono dělali od pradávna, ale proto, že je to věc nutná k udržení pořádku, bezpečnosti a kázně.

Jaké máme zvyklosti?
– letní tábor je v srpnu
– podzimní velký vandr bývá na podzim
– dobrým zvykem je oznámení, zda jdu nebo nejdu na výpravu, oddílovku apod.
– hezkým zvykem u nás je „poprosit“ a „poděkovat“
– ještě hezčím zvykem je nabídnout pomoc
– zajímavá zvyklost je, že „Karbous může za všechno“
– nezbedníci u nás nekončí v pekle, ale v Černé skříňce
– každoročně máme závody v uzlování tzv. Mistrovství nebo taky Gordický uzel
… určitě je toho mnohem více … neváhej a přispěj

Jaké jsou nepsané zákony?
– nástup je do 13 vteřin
– ten kdo vede nástup má jediný právo mluvit, ostatní se mohou přihlásit o slovo
– zvedne-li někdo ruku v pěst – musí být všichni zticha a zvednout ruku
– pracuje-li někdo s nářadím a nevidí nás přicházet, tak ho nelekáme
– sekera je určena k sekání a ne ke kopání
– s nožem zacházíme obzvláště opatrně
– ve vodě nikoho ze srandy nepotápíme
– ve vodě ze srandy nevoláme o pomoc
– vedoucího se neptáme „proč“ a neodmlouváme
– jsme-li potrestáni „kliky“, tak je uděláme bez řečí
– po večerce musí být klid
– ráno před budíčkem si nepovídáme a hovorem tak nebudíme ostatní /budiče pak čeká ranní běh po krásách okolních lesů/
– máme-li hodně potravin, neváháme se rozdělit
– jídlo se zbytečně nevyhazuje /skoro vždy se najde někdo, kdo za vás zbytek dojí/
– v lese neřveme
– jde-li se na dřevo, tak se to myslí vážně
… určitě je toho mnohem více … neváhej a přispěj

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Návrat k Fidovi
Návrat stránku informací o skupině

O Perseovi …

… balvany podivných tvarů. Některé měly podobu zvířet, jiné, měly podobu lidí. Všechny ty balvany bývaly kdysi živoucími bytostmi. Pohled na Gorgony je proměnil v kámen. I zabloudilí ptáci padali před Gorgonami k zemi. Staly se z nich kusy černého kamene.
Perseus odvrátil tvář od smutné kamenité krajiny a zadíval se do lesklého štítu. Viděl v něm stejný neutěšený obraz a za chvíli objevil Gorgony. Spaly u mrtvé hladiny jezera. Hrozné hlavy Gorgon s klubky hadů místo vlasů naháněly úzkost i ve spánku.
„Neváhej,“ pobízel Persea tichý hlas bohyně Athény, „prostřední Gorgona je Medusa.“
Perseus se snesl nad spící obludy. Hadi jim na hlavách začaly syčet, ucítili vetřelce.
Perseus se podíval do štítu …
… pokračování legendy o Perseovi