Oddílová symbolika

Nač vlastně máme heslo, slib a zákony?
S oddílovými zákony je to stejné jako se všemi zákony, máme je abychom věděli co můžeme, co ne a za co budeme trestáni. Slibem se zavazujeme oddílu dodržovat jeho pravidla. A heslo? Podle něj se snažíme žít.

Oddílový slib
Slibuji, že budu dodržovat oddílové zákony,
plnit své úkoly bez odmluv a včas
a v život budu uvádět oddílové heslo
PRAVDA, POCTIVOST, PŘÁTELSTVÍ.

Zákony oddílu Perseus
1. Nikdy nelži, dodržuj dané slovo.
2. Buď zdvořilý/á, pomáhej druhým.
3. Nemluv hrubě, jednej poctivě.
4. Chraň přírodu.
5. Poslouchej rodiče, vedoucí a instruktory bez odmluv. Nebudeš-li s něčím souhlasit, zeptej se.
6. Zbytečně neutrácej.

Oddílové heslo
PRAVDA, POCTIVOST, PŘÁTELSTVÍ.


cropped-Perseus_znak_150px.pngOddílový znak – hlavní /velký/
Oddílový znak obsahuje zelený lipový list ve žlutém kruhu orámovaném tmavě zelenou. Nad zeleným listem je nápis Perseus – název oddílu.

Symbolika znaku:
Zelený lipový list – list lípy srdčité, symbolu českého státu
Zelený kruh – kruh znamená věčnost, moudrost
Zelená barva – symbol naděje
Žlutá barva – symbol jara, slunce

Oddílový znak může být i s domovenkou.

plmOddílový znak – vlajkový
Oddílový znak obsahuje název oddílu a heslo oddílu. Symbol lesní moudrosti s vloženými písmeny P.

Symbolika znaku
Nápis TO PERSEUS – název oddílu
Nápis Pravda – Poctivost – Přátelství
Znak lesní moudrosti: kruh pro věčnost, modrá barva pro oblohu, rohy pro sílu
Vložená písmena P – začáteční písmena oddílového hesla
Žlutá barva – symbol jara, slunce
Užití: znak je na oddílové vlajce


Oddílové oblečení

Naše jednotná oddílová výstroj
• Triko:
Máme dva druhy. Zelené /lahvově zelené/ a pískové. Triko je s krátkým rukávem a na rameni má natisknutý oddílová znak.
• Košile:
Je dobrovolná součást. Je zelená a na rameni má krásnou výšivku oddílového znaku. Na košili lze přišít korálky o splněných bobřících. Lze na ni přišít i jiné získané zkoušky a ocenění /např. Březový lístek/.


Naše zkoušky

Stručné představení našeho systému zkoušek.
• Nováčkovská zkouška:
Obsahuje základy: uzlování, morseovy abecedy, turistických značek, první pomoci. Rozdělení ohňů a zvládnutí rozdělání ohně. Práce s nožem, sekerou a pilou.
• Táborník I a II:
Prohlubuje znalosti z nováčkovské zkoušky a především se snaží prověřit turistiické dovednosti uchazeče.
• Zálesák:
Prohlubuje znalosti z dosud poznaných zkoušek. Zde již klademe velký důraz na poznávání a ochranu přírody a cestování. Těžiště zkoušky leží v zálesáckých dovednostech.
• Lov Bobříků:

Plníme všech 26 Bobříků, dle Jaroslava Foglara. S úpravou pro „dnešní dobu“. Více o lovu bobříků najdete na samostatné stránce
• Výsadek:
Toto je skutečně prubířský kámen vyspělosti pro pobyt v přírodě.
Výsadek umožní poznat zajímavé situace, které v běžném životě téměř nenastanou. Co vy? Zvládli byste noční pochod v neznámém terénu?raz-per-wood


perseusO Perseovi …

… balvany podivných tvarů. Některé měly podobu zvířet, jiné, měly podobu lidí. Všechny ty balvany bývaly kdysi živoucími bytostmi. Pohled na Gorgony je proměnil v kámen. I zabloudilí ptáci padali před Gorgonami k zemi. Staly se z nich kusy černého kamene.
Perseus odvrátil tvář od smutné kamenité krajiny a zadíval se do lesklého štítu. Viděl v něm stejný neutěšený obraz a za chvíli objevil Gorgony. Spaly u mrtvé hladiny jezera. Hrozné hlavy Gorgon s klubky hadů místo vlasů naháněly úzkost i ve spánku.
„Neváhej,“ pobízel Persea tichý hlas bohyně Athény, „prostřední Gorgona je Medusa.“
Perseus se snesl nad spící obludy. Hadi jim na hlavách začaly syčet, ucítili vetřelce.
Perseus se podíval do štítu …
… pokračování legendy o Perseovi